Het levensverhaal van Helena Blavatsky, grondlegster van de theosofie, in Happinez.