Is ijdelheid een zonde of een deugd? Filosoof Frank Meester denkt h